Suunnittelupalvelut yhteistyössä alan erikoisosaajien kanssa

Olen erikoistunut suunnittelutyössäni veneiden ja muiden tuotteiden muotoilumallinnukseen sekä valmistussuunnitteluun. Toimin tiiviissä yhteistyössä teollisen muotoilijan, hydrodynaamikon tai muun alan erikoisosaajan kanssa. Myös avoin keskustelu asiakkaan kanssa on tärkeää suunnittelun etenemisessä ja toivottuun lopputulokseen pääsemisessä.

Tuotekehitys

Kehitän tuoteidean tuotantovalmiiksi. Tuotekehityksen kohteena voi olla uutuustuote tai vanhan mallin parantaminen. Yhteisinä nimittäjinä ovat hankalat muodot, joissa yhdistyy sekä esteettisyys että käytännöllisyys, esimerkkinä mainittakoon hands free -korvanapit, veneet sekä laivojen vedenalaiset osat.

Muotoilumallinnus

Suunnittelun lähtöaineistona voivat olla käsivaraisluonnokset tai vain ilmaan piirretyt viivat. Työkaluna käytän Creo (Pro/Engineer) -ohjelmistoa, jonka version päivitän asiakkaideni kanssa samanaikaisesti, jolloin saavutetaan mahdollisimman hyvä yhteensopivuus. Käytössäni on myös eDrawing-apuohjelma, jolla voin toimittaa näytöllä pyöritettävän 3D-mallin asiakkailleni, vaikka heillä ei olisikaan omaa 3D-ohjelmistoa.

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on tuotesuunnittelua, josta lopputuotteena syntyy aineisto varsinaista tuotantoa varten. Se konkretisoi valmistusdokumentiksi idean, joka asiakkaalla tuotteesta on. Suunnittelussa otetaan huomioon materiaalit, kokoonpantavuus sekä muut tekijät, jotka vaikuttavat tuotantomääriin ja käyttökohteisiin. 

Suunnittelu tehdään aina 3D-CAD-ohjelmilla. Creo:n lisäksi voidaan käyttää Solid Works-ohjelmistoa asiakkaan niin halutessa.

Laivan runkosuunnittelu ja uloslyönti

Runkosuunnittelu ja uloslyönti tuottavat aluksen valmistuksessa tarvittavien osien leikkausmuodot ja niiden koontiohjeet. Lähtöaineistona ovat asiakkaan ideat, tarpeet ja hydrodynaamikon laskelmat.

Laivan ja veneen runkomuodon tasoitus

Laivateorialaskelmien mukainen runkomuoto pitää vielä viimeistellä ja tasoittaa, jotta se olisi helposti valmistettavissa ja vielä kauniin näköinen.

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu koostuu uusien tuoteideoiden 3D-mallinnuksesta sekä esityskuvien teosta myyntiä, markkinointia ja jatkokehitystä varten. 

Creo-koulutus

Järjestän Creo (Pro/Engineer) -ohjelmiston käyttäjäkoulutuksia erityisesti muotoilijoille ja venesuunnittelijoille. Ohjelmiston hallinta antaa valmiudet monipuoliseen tuotekehitykseen. Suunnittelutieto on helposti hallittavissa, ja ohjelmisto istuu vaivatta yhteen eri järjestelmien välille. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »