Suunnittelu­palvelut yhteis­työssä alan erikoisosaajien kanssa

Olen erikoistunut suunnittelu­työssäni veneiden ja muiden tuotteiden muotoilu­mallinnukseen sekä valmistus­suunnit­teluun. Toimin tiiviissä yhteistyössä teollisen muotoilijan, hydrodynaamikon tai muun alan erikoisosaajan kanssa. Myös avoin keskustelu asiakkaan kanssa on tärkeää suunnittelun etenemisessä ja toivottuun loppu­tulokseen pääsemisessä.

Ota yhteyttä »

TUOTE­KEHITYS JA KONSEPTI­SUUNNITTELU

Tuotekehitys alkaa tavoitteiden määrittelystä ja ideoimisesta ja etenee konseptin suunnitteluun, kehittelyyn sekä arviointiin. Konsepti­suunnittelu koostuu uusien tuoteideoiden 3D-mallinnuksesta sekä esityskuvien teosta myyntiä, markkinointia ja jatkokehitystä varten.

Tuotekehityksessä alun ilmaan piirretyt hahmot jalostuvat paperi­luonnosten kautta virtuaali­malleiksi ja toimiviksi prototyypeiksi. Tuotekehitys tapahtuu tiimityönä, jonka onnistumisessa oikean ammattilais­ryhmän kokoaminen on olennaista. Lopuksi tuotekehityksen tuloksena syntynyt tuoteidea kehitetään tuotanto­valmiiksi.

Tuotekehityksen kohteena voi olla uutuustuote tai vanhan mallin parantaminen. Yhteisinä nimittäjinä ovat hankalat muodot, joissa yhdistyy sekä esteettisyys että käytän­nöllisyys, esimerkkinä mainittakoon hands free -korvanapit, veneet sekä laivojen vedenalaiset osat.

MEKANIIKKA­SUUNNITTELU

Mekaniikkasuunnittelu on tuote­suunnittelua, josta lopputuotteena syntyy aineisto varsinaista tuotantoa ja ostoa varten (esim. leikkaus­geometriat laser­leikkurille, kokoonpano-ohjeet tuotantoon, hankinta­listat ostoon).& Suunnittelussa otetaan huomioon materiaalit, kokoon­pantavuus sekä muut tekijät, jotka vaikuttavat tuotantomääriin ja käyttö­kohteisiin. 

Suunnittelu tehdään aina 3D-CAD-ohjelmilla. Creo:n lisäksi voidaan käyttää Solid Works -ohjelmistoa asiakkaan niin halutessa.

MUOTOILU­MALLINNUS

Suunnittelun lähtöaineistona voivat olla käsivarais­luonnokset tai vain ilmaan piirretyt viivat. Työkaluna on Creo (Pro/Engineer) -ohjelmisto, jonka versio päivitetään asiakkaiden kanssa samanaikaisesti. Tämä takaa mahdollisimman hyvän yhteen­sopivuuden. Käytössä on myös eDrawing-apuohjelma, jonka avulla näytöllä pyöritettävän 3D-mallin voi toimittaa asiakkaalle, vaikka asiakkaalla ei olisikaan omaa 3D-ohjelmistoa.

LAIVAN RUNKO­SUUNNITTELU JA ULOSLYÖNTI

Runkosuunnittelu ja uloslyönti tuottavat aluksen valmistuksessa tarvittavien osien leikkaus­muodot ja niiden koontiohjeet. Uloslyönti siis pitää sisällään oikean kokoiset ja muotoiset palat, joista itse alus rakennetaan. Lähtöaineistona ovat asiakkaan ideat, tarpeet ja hydrodynaamikon laskelmat.

LAIVAN JA VENEEN RUNKO­MUODON TASOITUS

Laivateoria­laskelmien mukainen runkomuoto pitää vielä viimeistellä ja tasoittaa, jotta se olisi helposti valmistettavissa ja vielä kauniin näköinen. Alumiinin käsittely vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta se saadaan taivutettua halutun näköiseksi ja muotoiseksi.

Call to action H2-otsis